Logo Techni-Cal

Privacy Policy

Door onderdelen van deze site te gebruiken geeft u informatie door die toelaat u als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Techni-Cal BV.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat u de nodige informatie kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website accepteert u dit privacybeleid.

 

U heeft altijd het recht om uw bewaarde persoonsgegevens:

 • op te vragen en in te kijken,
 • te (laten) wijzigen,
 • te (laten) schrappen.

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases.

U kunt ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd.

U wordt dan ‘vergeten’en op geen enkele manier nog gecontacteerd.

Als u de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als u een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

 

Hoe laat u uw rechten gelden

 

Door op de link te klikken onderaan deze privacy verklaring of door een eenvoudig verzoek te mailen naar jurgen.vandenbroeke@techni-cal.be

Vermeld steeds:

 • Voor- en achternaam van de persoon die u wilt schrappen of wijzigen.
 • E-mailadres van de persoon die u wilt schrappen of wijzigen.
 • Welke wijzigingen u wilt doorvoeren of u wilt dat de persoon geschrapt wordt.

 

Zo verwerken we jouw gegevens

 

De verwerkingsverantwoordelijke is:

 • Vandenbroeke Jurgen
 • Essenestraat 16, 1740 Ternat
 • Jurgen.vandenbroeke@techni-cal.be

Voor gebruiksanalyse van onze website schakelen wij Google Analytics in. Hiervoor wordt anoniem informatie over het gebruik van onze website verzameld. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan Google en niet gebruikt voor marketing- en reclamedoeleinden.

 

Welke gegevens worden verzameld?

 

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om u informatie door te sturen. Dat kan zijn:

 • voornaam en naam
 • woonadres
 • telefoonnummer en e-mailadres

Uw beschrijving van een project in het contactformulier is nodig om u de gewenste dienst te kunnen leveren. Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies worden geen marketingprofielen aangemaakt.

 

Waarom worden uw persoonsgegevens bijgehouden?

 

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

 • Contactformulier: om aan u vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht).
 • Aanvraag brochure, technische data of informatie: om u dit op te sturen (uitvoeren opdracht)

Een uitzondering hierop kan enkel met uw expliciete toestemming.

 

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

 

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om u de dienst te verlenen die u zelf activeerde of waarvoor u toestemming gaf. Uw persoonsgegevens worden tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

 

Doorgifte aan derden

 

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst  mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor u toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Zo wordt een derde partij enkelingeschakeld voor:

 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. offerte software, boekingsoftware, verkoopsoftware …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Door hiermee uitdrukkelijk te hebben toegestemd, worden je persoonsgegevens gedeeld met derden. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, en Google.

 

Minderjarigen

 

Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Zorg daarom dat u betrokken bent bij de online activiteiten van uw minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons of onze partners worden verwerkt.

 

Beveiliging van gegevens

 

De computers en internetverbindingen waarop uw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Iedereen die namens Techni-Cal BV uw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie. Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Alle medewerkers van Techni-Cal BV zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

 

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

 

Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslagen over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (uw IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden).

 

We analyseren die informatie met Google Analytics (lees het privacybeleid van Google en

Google Analytics voor meer info) om onze website te kunnen verbeteren, er wordt echter geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegevenaan Google en aan andere derden.

 

Cookies

 

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem.

Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven.

De cookies kunnen worden gebruikt voor marketing of reclame.

U kunt cookies uit- en inschakelen in uw browserinstellingen en ook wissen.

 

Facebook, Twitter en andere sociale media

 

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op  en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met uw persoonsgegevens doen.

Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat u iets heeft gedeeld dat op onze website staat.

 

Wijzigingen

 

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 1 juni 2021.

 

Als het misgaat …

 

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij.

Gaat er toch iets mis, dan zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van uw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

 

Klachten

 

Heeft u ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van uw persoonsgegevens, contacteer dan jurgen.vandenbroeke@techni-cal.be en we zoeken een oplossing.

Meer informatie over klachtenprocedures vind u op volgende websites: privacycommissie, Vlaamse Toezichtcommissie.